Posted in Առանց կարգի

«Եվրասիականության» գաղափարը և նրա ժամանակակից դրսևորումները Ռուսաստանում, Մաս 3

Իրավիճակը փոխվեց 2011թ. վարչապետ Վ. Պուտինի հեղինակած «Նոր ինտեգրացիոն նախագիծ Եվրասիայի համար. «Ապագա, որը ծնվում է այսօր»  հոդվածից հետո (Газета…

Posted in Առանց կարգի

«Եվրասիականության» գաղափարը և նրա ժամանակակից դրսևորումները Ռուսաստանում, Մաս 2

Եվրասիականության գաղափարները իրենց արտացոլումը գտան խորհրդային գիտնական Լ. Գումիլյովի աշխատանքներում, ով, ստեղծելով էթնոգենեզի (էթնոսի ծագման) պասսիոնարության (ֆրանսերենից passion –կիրք, կրքոտ,…

Posted in Առանց կարգի

«Եվրասիականության» գաղափարը և նրա ժամանակակից դրսևորումները Ռուսաստանում, Մաս 1

Հոդվածում ներկայացվում են եվրասիականության գաղափարախոսության հիմնական դրույթները, ժամանակակից դրսևորումները, ինչպես նաև վերլուծվում է ռուսաստանյան հասարակական կարծիքը եվրասիականության համատեքստում:  Եվրասիականությունը որպես…