Մեր մասին

«Գեներացիա» կայքի նպատակն է Հայաստանի զարգացման հեռանկարների շուրջ քաղաքակիրթ բովանդակային բանավեճի խրախուսումը: Կայքում հրապարակվող վերլուծություններն ու խմբագրականները վերաբերում են Հայաստանի հանրային-քաղաքական զարգացումներին, տարածաշրջանային հակամարտություններին, արժեքային, մշակութաբանական, կրոնական եւ այլ հարցերի: Generation.am-ում խմբագրականներով են հանդես գալիս ինչպես կայքի հիմնադիրները, այնպես էլ քաղաքակիրթ բանավեճը կարեւորող այլ հեղինակներ: